dějine hanbe

 

1334               pogrom v Hlubčicáx

1337               pogrom v Jindřixově Hradco

1338               pogrom v Jemnici, Třebičo  a Znojmě

1349               olomócké arcibiskop překazoje žedum noset šate odlišny od křesťanskéx

1377            české král zmenšoje dlohe žedum na jedno třetino

1394               markrabě  Jošt ověznil bohaty žede a žádá vékopny

1411               české král na Moravě roši dlohe žedum starši než deset let

1421               vehnáni žedu z Rakóska

1426               1. vehnáni žedu z Jihlave

-                      1. pogrom v Medřičo

1454               vehnáni žedu z Brna, Olomóca, Oničova a Znojma

1455-03-22  král Ladislav promíji dlohe brněnskéx měšťanu žedum       

1457               vehnáni žedu z třebičskyho panstvi na žádosť purkmistra a rade města Třebiče

1501               vehnáni žedu z Opave

1506               2. vehnáni žedu z Jihlave

1514               vehnáni žedu z Uherskyho Hradišča

1522/1523   vehnáni žedu z Opave

1531            vehnáni žedu z Moravské Ostrave

1535            vehnáni žedu z Krnovskyho knižectvi

1590               žedovsky artikule pro ósovsky panstvi

1593               moravské zemské sněm nařidil, abe bele ovězněni žedi, keři vendó do královskyho města, bodó v něm obxodovat če v něm přespijó

1627            žedum povolené vstop do královskéx měst

1670            vehnáni žedu z Dolniho Rakóska

1706               žid Šalomon Deutsch z Mikulova měl povoleny sókromy bohosložbe, za nepovoleny konáni veřejnéx bel vekázané z Brna

1719               pogrom v Mikulově

1722               rozhodnotim sódo mosela ŽO na vlastni náklade zbórat drohó synagogo v Ósově

1726               familiantské zákon (právo ženitbe jenom pro néstarši sene pod trestem vemrskáni a vehoštěni)

1727               vznik ghett

1742               1. pogrom v Kroměřižo

1744               zákaz pobyto pro žide v Brně a v Olomóco

1745-01-02   cisařovna překazoje veháněni žedu z Morave, ale moravšti stavove jo naopak žádajó, abe povolela návrat žedo do Brna a Olomóca (povoleno)

1757               napřikaz vrxnosti synagoga v Třebičo snížena na óroveň  okolnix  domu

1774               pogrom v Holešově (1.), Přerově  a v Kroměřižo (2.)

1775               ozavřeni synagoge v Jemnici pro dlohe židovsky obce panstvi a město

1781            žedi jož nemosijó noset zvláštni označeni na šatex, volné poheb o nedělix a křesťanskéx svátcix, povolen přistop  do všeckéx škol e k zemědělstvi, řemeslum, velkoobxodo a zakládáni továren, zákaz najímáni statku

1787            povinnosť přijmót přímeni z předem stanovenyho seznamo

1823               až na jedno rodino vehnáni žedu ze Vsetina

1848               2. pogrom v Medřičo

1850            protižedovsky nepokoje  v Přerově

1867            zrovnoprávněni žedu v Rakóskym cisařstvi

1899-1900    hilsneriáda (L. Hilsner z Polny obviněné z rituálni vražde)

-                      nepokoje v Medřičo (kam z Polny odešla Hilsnerova rodina)

-                      2. pogrom v  Holešově

1918               3. pogrom v Holešově (o nás posledni)

1938-11-09/10 křišťálová noc (ničeni synagog a židovskéx hřbitovu v Sudetex)

1939-1945    holokaust

1941-09-01   na levy straně mosijó žedi nosit žlotó hvězdo s nápisem Jude

1941-10        ozavřeni synagog a modliteben