arxeologická kultura

kultura

doba

stádium

čas

přezleticien

clactonien: bohémien

starši doba kamenná = paleolit

staré paleolit = protolit

-2000000

krumlovien

mousterién

micoquien

acheuléen

taubachien

středni paleolit

-400000

szeletien

jerzmanowicien

bohunicien

aurignacien

gravettien

pavlovien

magdalénien

mladé paleolit

-40000

tarnowien ?

tišnovien

pozdni paleolit = epipaleolit

-10000

kultura Beuron-Coincy

středni doba kamenná

konečné paleolit = mezolit

-8000

 

mladši doba kamenná = neolit

protoneolit

-6000

lineárni keramika: volutová keramika

 

starši neolit

-5500

bukovohorská kultura

kultura s vepíxanó (vepixovanó) keramikó

středni neolit

-4800

lengyelské  kompleks: kultura s moravskó malovanó keramikó

 

 

 

mladši neolit

-4500

pozdni doba kamenná = eneolit

časné eneolit

-4000

jordanovská kultura

kompleks s nálevkovitéma pohárama

 

starši eneolit

-3500

kompleks (kultura) s kanelovanó keramikó = bádenské = pécelské = karpatské

kultura kulovitéx amfor

středni eneolit

-3000

jevišovická kultura

mladši eneolit

-2600

kultura se šňúrovó keramikó

kultura zvoncovitéx poháru

protoúnětická kultura

pozdni eneolit

-2300

únětická kultura

nitranská kultura (skupina)

věteřovská kultura

doba bronzová

starši doba bronzová

-2000

středodunajská mohylová kultura

středni doba bronzová

-1550

kultura středodunajskéx popelnicovéx poli

lužická kultura = kultura lužickéx popelnicovéx poli

velatická kultura

 

 

mladši doba bronzová = starši doba popelnicovéx poli

-1300

slezská kultura

pozdni doba bronzová = mladši doba popelnicovéx poli

-1000

podolská kultura

starši doba železná = doba halštatská

starši doba halštatská

-750

platěnická kultura

mladši doba halštatská

-600

horákovská kultura

doba pozdně halštatská

-500

laténská kultura

púchovská kultura

doba laténská

 

-400

římsko-barbarská kultura

římsko-provinciálni kultura ?

przeworská kultura ?

doba římská

 

0

 

doba stěhování národu

 

400

 

doba staroslovanská

předhradištni

 

 

starohradištni

600

 

středohradištni

800

 

mladohradištni

950

 

středověk

 

1200

 

novověk

 

1492