citát

autor

Ale to mám proti tobě, že jož nemáš takovó lásko jako na počátko. Rozpomeň se, skama s klesl, vrať se a jedné jako dřív.

sv. Jan

Zj 2,4-5

Bez víre neni možny zalíbit se Boho.

sv. Pavel?

Žd 10,11

Co beste odělale, debeste se nebále?

S. Johnson

Cože? Ve xcete bét národem? Tak to já číst nebodo.

V. K. 199.

Čím víc vědění, tím víc bolesti.

Šalamoun

Kaz 1,18

Déte jož pokoj s Moravó.

profesor 1999-12-08

E cesta dlóhá tisíce mil mosi začít jedinym krokem.

Lao C´

Hle, só posledni, keři bodó prvni, a só prvni, keři bodó posledni.

Ježíš Kristus

Lk 13,30

Každé zapomenoté sen se múže stát skotečnosťó.

Sarah Brightman

Láska bodoje.

sv. Pavel

1K 8,1

Nacionalismem neni prohlašovat já so Bask, a ne Španěl. Na to  má ve skotečny demokracii přece každé právo. Nacionalismem je toto právo lidem upirat  a tvrdit, že tade je jenom národ jeden.

Antonio Escohatoda

Neboj se, jenom věř!

Ježíš Kristus

Mk 5,36; Lk 8,50

Néprve je potřeba porazit komuniste.

M. Čermák 1990-02-11

Néseš stodené ani horké. Kéž bes bel stodené a nebo horké! Ale že seš vlažné, a néseš horké ani stodené, nesneso Tě.

sv. Jan Evangelista

Zj 3,15-16

Silné se decke pomuže sám. Oxrana slabéx, toť ókol nové dobe.

Tomáš G. Masaryk

Systéme měnite zevnitř, ne tim, že je svrhnete.

George Carey

Ve Moraváci ste mrtvé národ a me Vás decke bodeme ovládat.

M. Z. 199.

Velebím tě, Tato, Pane nebe e země, že s tyhle věci sxoval před očenéma a rozomnéma, a zjevil s je maličkém.

Ježíš Kristus

Lk 10,21

Všecko je možny temo, gdo věři.

Ježíš Kristus

Mk 9,23

Nex mrtvy, ať poxovávajó svy mrtvy.

Ježíš Kristus

Mt; Lk