krádež omělecky památke

gde

co

konkrétně

čas

Štěxov

soxa

anděl

2002-

Střílke

soxa

 

2002-