míra

do 1758

jednotka

 

1758-1874 dolnorakósky míre a váhe

v jednotkáx SI

od 1875

 

délka

loket moravské

779 mm

 

 

délka

sáh moravské

1,7778 m

 

 

objem

moravská měřica
(vésevková)

53,55 l

 

 

objem

bečka moravská

5,3485 hl

 

objem

moravsky vědro

56,589 l

 

ploxa

čtverečni sáh moravské

3,1606 m2

 

ploxa

jitro moravsky

0,285 ha

 

ploxa

moravské axtel

2,75 a

 

váha

(hmotnos)

libra moravská (funt)

559,967 g

 

529,9 g