národ

o nás doma

Je moravská národnosť ? Ja !

- mujweb.cz/www/modestr

Ad) Je moravská národnosť ? Ja !

 

Maxmilián Strmiska: Vzestop a pád moravskéx regionálnix stran

 

Kohoutovický kurýr

2002-01-10 Robert Keprt Vébor pro národnostni menšine ostavené

2002-02-14 Robert Keprt VPNM a beseda "Moravské národ v Evropské unii"

 

o nás jinde

Čexe

Mgr. Marcela Procházková, odbor legislative MV ČR: Gdy je notny zřídit vébor pro národnostni menšine ?

 

2001-02-13 Jan Ziegler: Moravské národ je fikce

- http://www.rozmysli.to/

Sčitáni lido: proč vadijó národnosti ?

2001-02-21 Kazišuk moravské

 

Zdeněk Beneš, profesor Karlovy univerzite: Nevěřim, že Moraváci só zvláštni národnosť

 

Ekzistoje moravská národnosť ? Je moravská národnosť fikce ? Ovedete jo při sčitáni lido jako svó národnosť ?

= www.anglickylist.cz

= www.wildduck.cz

= www.vicepenez.cz

 

Josef Pecl na stránkáx ČT

 

Slovensky sčitáni lido v letošnim roce bez předtištěny moravsky národnosti

 

Stav a poheb obyvatelstva v okreso Ústí nad Orlicí

 

Dopis Petra Uhla na Slovensko               

 

Informace o anketě HSMS-MNSj

- web.navrcholu.cz

 

Jan Bažant: Na véstavě od gotike k renesanci to nédoležiťéši xebělo

 

Rakósko

Nationalismus v rakóskéx sborex dustojniku z povoláni v době od 1848/49 do 1914

Profil zemi: Česká republika

 

Rus

Валерия Никишаева “Есть лирика великая - Кириллица…”

Кирилл и Мефодий (Константин и Мефодий)

Николай Д. Тальберг Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, Первоучители славян

 

Japonsko

Joseph N. Rostinský: Ekzistence Moravanu jako symbolická hádanka

z dopiso slovenskyho kamaráda

 

Švýcarsko

94,4% Čexu [Tscheche] (81,2% Čexu [Böhme], 13,2% Moraváku) ...

94,4% Tschechen (81,2% Böhmen, 13,2% Mährer) ..

 

Velká Británie

Palden Jenkins