MORAVA

svaz občanu moravsky národnosti

R2001-08-23 Svaz Moravanu

spolke

historia moravskyho národa

v moravštině a češtině

Matica olomócká moravská

R1992-09-15 Moravské národni kongres

???? - pobočka Brno-Kohótke

???? - pobočka Brno-Medlánke

2003- pobočka Brno-Rožnov pod Radhoščem

v češtině

R1990-07-24 Historická společnosť Staré Velehrad

R1992-11-26 Klub přátel znojemsky rotunde

R1994-04-25 Kongres moravsky inteligence

„1994-02-10“ Matica moravská

R2001-05-04 Morava a Slezsko

R1996-01-01 Moravská genealogická a heraldická společnosť

R1982-10-15 Moravské arxeologické klob

R2000-07-10 Moravské slovanské vébor

R2000-05-06 Moravskoslezská akademia pro vzdělání, vědu a umění

R1996-06-17 Moravsky a slezsky informačni centrum

R1990-02-01 Moravsky občansky hnoti

R1980-10-01 Muzejni a vlastivědná společnosť (organizace Moraváku česky národnosti)

R1990-05-01, R1992-01-20 Společnosť pro Moravo a Slezsko

R1989-02-01 Vlastivědná společnosť muzejni v Olomóco

- sekce historická Olomóc

- selce genealogicko-heraldická

- sekce fotografická

- selce numismatická

R2002-05-23 Královské řád moravskéx retiřu sv. Rostislava a Kolumbana

R2002-06-13(vznik 2001) Mladi Moravani

R2003-03-19 Morava

v češtině a angličtině

R2000-01-07 (Moravské spolek)

v češtině  a němčině

R1991-07-19 Německy kulturni sdroženi  region Brno

v češtině a rómštině

Společenstvi Romu na Moravě

politicky strane

Českomoravská strana středo

Českomoravská unia středo

Hnoti samosprávny demokracie – Společnosť pro Moravo a Slezsko

Hnoti samosprávny Morave a Slezska – Moravsky národni sjednoceni

„R1990-06-01“ Hnoti samosprávny Morave a Slezska

= HSMS-MNSj (HSMS-MNS, HSMS)

mistni organizace Brno: Kohótke

R1997-04-05 Moravská demokratická strana

= MDS (MoDS)

okresni organizaca Veškov

mistni organizace Manerov, Bohdalice, Pavlovice

R1990-09-28 Moravská národni strana

Moravská národni strana – hnoti slezskomoravskyho sjednoceni

R2000-03-06 Nestraníci pro Moravo

Strana moravskyho venkova

Německo, Rakósko

Bruna (http://www.bruenn.osc.de/)

Kulturni spolek Jihomoravské dvur

Obecni společnosť Modřice

Pracovni króžek Jižni Morava

Vlastenecké a muzejni spolek Podyji

Zemské svaz Nová Bystřica

Zemské svaz Dyje

v češtině, němčině, angličtině, francózštině, italštině, španělštině

Společnosť veškovskyho jazekovyho ostrova

v němčině a  angličtině

Stará vlasť, spolek vlasti věrnéx Kravařáku

AMERIKA

Moravian Heritage Society

       Morava krásná

Sokol Karel Havlicek Borovsky

Sokol Karel Havlicek, Yukon

Czechoslovak Moravian Club

Masaryk Club of Boston

Moravian Cultural Society

Moravian Heritage Society

Moravian Heritage Society

Berwyn             Moravian Day      září

ANGLIA

Korngoldova společnosť

Velehrad

ARGENTINA

Morava

AUSTRÁLIA QUEENSLAND

National Democratic Association of Czech and Moravian

ČEXE

Pardubice

Klub přátel moravské pěsničky Beseda u Cimbálu

Praha

Hanáci – spolek rodáků a přátel Hané v Praze

Moravané v Čechách

Moravské folklorní sdružení Krušpánek

R1990-05-04 Moravskoslezská beseda

Slovácký krúžek v Praze

Sdružení klientů Pojišťovny Morava

Tibetské děti u Moravských bratří

Valašský krúžek v Praze

Žamberk

SK Moravský pohár, Žamberk

FRANCIA

Association Masaryk    

Cercle Venceslas de Bourgogne

Assotiation Limousin – Bohéme – Moravie – Slovaque

Assotiation Romarin Rejnek

Mouvement Janáček

HOLANDSKO

Nederlandse Stichting Comenius – Nizozemský spolek Komenského

Stichting Comenius Museum (Nadace Muzea Komenského v Naardenu)

JAPONSKO

Japonská společnosť B. Martinů

Společnosť Smetana – Dvořák – Janáček

KANADA

Comenius Institute Montréal – L´institute Comenius Montréal – Komenskýho institut

Masaryk Memorial Institute, Inc. – Masarykuv óstav

MEKSIKO

Asociación Checo-Eslovaca T. G. Masaryk, A.C. (Sdroženi T. G. Masaryka)

NĚMECKO

Česká katolická misia Velehrad

Společnosť J. A. Komenskýho (J. A. Comenius Gesellschaft)

v němčině:

Jihomoravská zemská rada Německo

= Jihomoravské svaz

Společnosť jihlavskyho jazekovyho ostrova

RAKÓSKO

Školské spolek „Komenský“

v němčině:

Centrálni svaz Jihomoraváku Rakósko

Rakóské vlastenecké svaz Beskide

Svaz Jihomoraváku v Hornix Rakósáx

SLOVENSKO

Spolek Moravanu na Slovensko

                             Moravský hlas     měsíčník

Spolek Čexu a Moravanu na Slovensko

ŠVÝCARSKO

?                     ?

Masaryk Solothurn

Masarykuv fond

UKRAJINA

Čs. kultorně-osvětová společnosť J. A. Komenskýho

Užhorodská společnosť české kulture J. A. Komenskýho