postižení

zrak

Brno Královo Pole

Chaloupkova 7

Tyflocentrum,

Tyfloservis

slux

Brno

Sdroženi neslešícix

slux

Brno

Štefánikova 40

České klob nedoslýxavéx Help

poheb

Brno

Sdroženi zdravotně postiženéx

poheb

Brno Židenice

Táborská 190

Vozéčkáři

mysl

Brno

Helfertova

Sdroženi pro pomoc mentálně postiženém