řád, medaila, odznak, veznamenáni

ČESKOSLOVENSKO

1920-1938,1945-1946 Československý válečný kříž

1922/1924? Československý řád bílého lva III. stupeň

1939? Československý řád bílého lva IV. stupeň

1939? Československý řád bílého lva V. stupeň

1939 Československý válečný kříž

1947 Zborovská pamětní medaile

1938 Pamětní odznak pro československé dobrovolníky z let 1918-1919

1938 Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolníků let 1918-1919

1946 Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolníků

1945 Pamětní medaile Svazu československých důstojníků

1948 Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

1947 Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velkého

1948? Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka = Jubilejní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka

1948? Pamětní medaile 6. střeleckého pluku Hanáckého

1948? Pamětní medaile 9. střeleckého pluku K. H. Borovského

1948? Pamětní medaile 11. střeleckého pluku F. Palackého

1948? Pamětní medaile 12. střeleckého pluku M. R. Štefánika

1937? Medaile II. pluku stráže svobody

1928 Pamětni medaile T. G. Masaryka

1937 Odznak za převratovou a předpřevratovou činnost obce střelecké

1937? Medaile za československou svobodu 1917

1937 Odznak za převratovou a předpřevratovou činnost obce střelecké

1953 Medaile J. A. Komenského

1955 Řád  K. Gottwalda Za budování socialistické vlasti

1960 Řád  K. Gottwalda Za budování socialistické vlasti

1990 Řád  T. G. Masaryka

1990 Řád M. R. Štefánika

1990 Medaile Za hrdinství

ČESKO

1994 Řád  bílého lva

1994 Řád  T. G. Masaryka

1994 Medaile Za hrdinství

1994 Medaile za zásluhy