šlexta

šlexta pomenovaná po Moravě

přímo

1373- Morava z Otaslavic (Brníčka, Zábřeha)   

znak:                                       černo-stříbrně polcené ščít, klenot: rohe

1406- Morava z Kralic nad Oslavó ( = Králic; Říčan, Bystřice, Mrskles, Budče, Otradic; Jinína; Sekerkové ze Sedčic)

znak:                                        dvě zkříženy stříbrny sekere (bradatice) se zlatéma topurkama v modrym ščítě, přikryvadla: modry, stříbrny (e zlaty), klenot: sekere meze dvěma orlima křídlama

1447- Morava z Medříče (Meziříče = Velkyho Meziříči)

znak:                                        stříbrno-červeně dělené ščít, v obóx polovináx po běžícim jeleňovi (v dolni polovině na pahrbku) obrácenéx barev, přikryvadla: červeny a stříbrny, klenot: polovina vlevo obrácenyho jeleňa ve skoko

                   púvod:                                      Brno

                   povýšeni do šlextickyho stavo:      1549

nepřímo

1381- z Moravan (Landštejna)

znak:                                        stříbrná ruža v červenym ščítě, klenot: stříbrná ruža

1389- z Moravan (o Kyjova)

znak:           klenot: rozloženy orli křídlo, v jeho středo kóla

1651 Pešát z Moravan

znak:                                        červeno-modře dělené ščít, v horni polovině stříbrné kráčejici jednorožec, v dolni polovině zlaté kráčejici lev a nad nim korona, přikryvadla: vpravo zlato-modry, vlevo stříbrno-červeny, klenot: dva buvoli rohe, pravé červeno-stříbrně dělené, levé stříbrno-modře dělené, meze rohama tře pštrosi pera, modry, stříbrny a modry

                   povýšeni do šlextickyho stavo:      1652

1416- z Moravca

znak:                                       černy parohe ve stříbrnym ščítě, klenot: černy parohe

Bergamesco (Pergamesco, Pergamasco) z Moravca

z Moravskéx Prus