Televiza

 

Brno

Atlas

Brněnská sókromá televiza

Brněnská sókromá televiza

Fatem

Olomóc

            Česká televiza Praha

Ostrava

Česká televiza Ostrava

Polar

Zlín

            EF

            Wide

 

Bratislava

Markíza