univerzita

obec

univerzita /

vesoká škola

vznik

fakulta

vznik

katedra

vznik

odděleni

vznik

Brno

Akademia Sting

2000

 

 

 

 

 

 

Janáčkova akademia múzickéx oměni

19??

Divadelni fakulta

1947         

 

 

 

 

Hodebni fakulta

2002-         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donau-uni.ac.at/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1778 (-1782)

1919-01-28, 1990 Masarykova univerzita

1960-08 -1989? Univerzita Jana Evangeliste Purkyně

1990  Ekonomicko-správni fakulta

1994  Fakulta informatike

1997  Fakulta sociálnix studii

1919-01-28 Filozofická fakulta (1923-1925 x)

1919-01-28  Lékařská fakulta

1946  Pedagogická fakulta =1953; zpět do UJEP 1964

1919-01-28  Právnická fakulta X1950, znovu 1969

1919-01-28  Přírodovědecká fakulta (1933-1934 x)

X1960-08    Veterinárni fakulta

2001 Fakulta sportovnix studii (2002?)

1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (x1921 – 1924, 1930 - 1931)

1919-???? Vesoká škola zemědělská

Landwirschafliche Hochschule in Brünn - Vysoká škola zemědělská

1951 – 1952 Vesoká škola zemědělská a lesnická, 1956 - 1959

1950 Zemědělská fakulta: 1952 Agronomická fakulta, 1952 Zootexnická fakulta 1959 znovu

1950 Lesnická fakulta 1952 - 1956: viz VŠSt = 1993 Lesnická a dřevařská fakulta

1952 – 1969 Veterinárni fakulta = VŠZv

1959  Provozně-ekonomická fakulta

Moravská právnická univerzita

1951-10-02 Vesoká škola stavitelstvi (stavitelská)

1952 – 1956 Lesnická fakulta

1951-10-02 Fakulta arxitekture a pozemniho stavitelstvi

1951-10-02 Fakulta inženýrskyho stavitelstvi

1899 1956-07-24 Vesoky očeni texnicky (x1933 – 1934)

1899-09-19 C.k. české texnická vesoká škola Františka Josefa

1918 – 1937-03, 1938 Česká vesoká škola texnická

1937-03 – 1938 - Vesoká škola texnická Dr. E. Beneša

1976-09-08 Fakulta arxitekture (z FSta)

1956-07-24 Fakulta energetická: 1959-08-12 viz FStr,FEt

1959-08-12 Fakulta elektrotexnická (elektrotexnike?) 1993-07-01 Fakulta elektrotexnike a informatike 19??-??-?? Fakulta elektrotexnike a informačnix texnologii 2001-01-15/2002-01-01 Fakulta elektrotexnike a komunikačnix texnologii

1959-08-12 Fakulta strojni

2001-01-15/2002-01-01 Fakulta informačnix texnologii (informatike?)

1992-09-15 Fakulta podnikatelská

1960-08-05/-09-01 Fakulta stavebni (vznik slóčenim FIS a FAAPS)

1981- Fakulta strojniho inženýrstvi

1992-12-31 Fakulta vétvarnéx oměni

1992-11-03 Fakulta xemická

1950-10-16 Fakulta inženýrskyho stavitelstvi

1950-10-16    Fakulta arxitekture a pozemniho stavitelstvi

1950-10-16 Fakulta strojni a elektrotexnická

1873-05-04 C. k. texnická vesoká škola

1911-03-01 C. k. německá vysoká škola technická

- 1945-10-18 Německá vesoká škola texnická

2001 Vesoká škola Karla Engliša

1994-09-27 Veterinárni a farmaceutická univerzita

1918-12-12 Vesoká škola zvěrolékařská

1939 – 1952-07-08, 1968-12-19/1969 Vesoká škola veterinárni  X1952

2002- Fakulta veterinárni hygiene a ekologie.

1992-04-29 Farmaceutická fakulta

1918  Veterinárni fakulta

Vojenská akademia

1951-08-15 Vojenská texnická akademia

19??-???? Vojenská akademia Antonína Zápotockyho

1937/1951

1981- Fakulta velitelská a štábni

1981- Fakulta vojensko texnická – druhu vojsk

1981- Fakulta letectva a protivzdušné obrane

1981-

Brušperk

2002-06-20 / -09-01 (- 1951-10-02) Vesoká škola strojni

(Břeclav)

2002

Cikháj

Masarykova univerzita

2002-           (pracoviště)

(Hodonín)

2002 Centrum britskéx studii (Obxodni akademia) Brno, Hodonín, Jihlava, Mikulov: Sedlec, Chotěboř 2001 Kopřivnice http://www.bibs.cz/

2002 Evropské polytexnické institut Óstav humanitnix studii

Holešov

Vesoká škola SNB

1981-

Jindřixuv Hradec

1998-01-01 Vesoká škola ekonomická (Praha)

1992 Jihočeská univerzita

1994-04-20 1995-04-11 Fakulta menežmento

Karviná

1991   Slezská univerzita

1990   Masarykova univerzita (Brno)

1990-09-17 Obxodně-podnikatelská fakulta

Kunovice

1999-06-28 Evropský polytechnický institut s.r.o., Soukromá vysoká škola

Lednice

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (Brno)

Vesoká škola zemědělská (Brno)

1985 Zahradnická fakulta 1922 VŠZe+VŠZv+MU

Líšná

Veterinárni a farmaceutická univerzita

2002-           (pracoviště)

Olomóc

1573 (-1860; 1946-02-21) Univerzita Palackýho

1573 Cyrilometodějská teologická fakulta (1919-03-11. CMBF) X1950-07-14, 1969 – 1974 pobočka litoměřické TF, 1990-10-08 (-10-22 do UP)

1991  Fakulta tělesné kulture

1981-1573+          Filozofická fakulta

1981-1573+          Lékařská fakulta

1946-02-21? Pedagogická fakulta (X1953/1954 – 1964)

18271784 Právnicko-politická fakulta X1855 Právnická fakulta

1958  Přírodovědecká fakulta 1953vznik

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice)

1989   Pravoslavná bohosloveská fakulta (Prešov)

1953 Vesoká škola pedagogická

1953 Přírodovědecká fakulta

1953 Fakulta společenskéx věd

Opava

1870 1991-07-09 Slezská univerzita

1990   Masarykova univerzita (Brno)

1990-09-17 Filozofická fakulta 1990      Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Ostrava

1990   Univerzita Johanna Gregora Mendela

1991  Ostravská univerzita Dvořákova 7

1991  Filozofická fakulta

19591964 Pedagogická fakulta

1991  Přírodovědecká fakulta

1993  Sociálně zdravotni (Zdravotně sociálni) fakulta

1994-09-27 Vesoká škola báňská – Texnická univerzita

1945-09-08 Vesoká škola báňská

1950-05-18 / -09-01 Hornická fakulta 1959-09-01 viz  F h-g

1950-05-18 / -09-01 Hutnická fakulta

1951-10-02 Fakulta báňskyho strojnictvi 1968 Fakulta strojni 1977 Fakulta strojni a elektrotexnická

1952-08-09 Ekonomicko-inženýrská fakulta 1959-09-01: viz Hornická F, Hutnická F

1953-11-27 Fakulta geologická 1959-09-01 viz F h-g

2002  Fakulta bezpečnostni inženýrstvi

1977  Fakulta ekonomická

1991  Fakulta elektrotexnike a informatike

1959-09-01 Fakulta hornicko-geologická

1945 Fakulta metalurgie a materiálovyho inženýrstvi

1996  Fakulta stavebni

Slezská Ostrava

2000-05-29 Vesoká škola podnikáni

(Prostijov)

Texnická univerzita (Čexe, Liberec)

Rožnov pod Radhoštěm

Jihočeská univerzita

2002-           (pracoviště)

Šlapanice

Masarykova univerzita

                    Univerzita Jana Evangeliste Purkyně

2002-           (pracoviště)

Telč

2002 Masarykova univerzita

Filozofická fakulta   

2002+ ČVUT

          Fakulta arxitekture           

Třebíč

2003/ Západomoravská vesoká škola

Vatín

2002-           (pracoviště)

Veverská Bitýška

Vesoky očeni texnicky

2002-           (pracoviště)

Veterinárni a farmaceutická univerzita

                                       Vesoká škola veterinárni

2002-           (pracoviště)

Veškov

1972-09-11 Vesoká vojenská škola pozemniho vojska

Vesoká vojenská škola pozemniho vojska trojnásobnyho hrdine ČSSR a  hrdine SSSR arm. gen. Ludvíka Svobode

1947 Fakulta řízení vojenských systémů (1F)

         

 

K-11

Katedra všeobecné taktiky a taktiky druhů vojsk

 

K-12

Katedra řízení a velení

 

K-13

Katedra taktického průzkumu

 

K-14

Katedra dělostřelectva

 

K-15

Katedra chemického vojska a speciální chemie

 

K-16

Katedra ženijního vojska

 

K-17

Katedra konstrukce zbraní, zbraňových systémů a jejich použití

 

K-18

Katedra vojenských vozidel a techniky

 

K-19

Katedra tělesné výchovy a sportu

 

2002- Fakulta ekonomiky obrany státu a logistiky (2F)

http://feos.vvs-pv.cz

Katedra ekonomie a ekonomiky obrany státu

Katedra logistiky

Katedra sociálních věd a personalistiky

Katedra veřejné ekonomiky a služeb logistiky

Katedra ekonomiky a hygieny výživy

Katedra obchodně finanční

Katedra matematiky a informatiky

Katedra jazyků

Katedra humanitárního práva a vnitrostátních právních odvětví

 

Zlaty Hore

Rejvíz

Univerzita Karlova

2002-           Přírodovědecká fakulta (pracoviště)

Zlín

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

2001-01-01 Univerzita Tomáše Bati

                    Vesoká škola texn. (Bratislava)

                    Vesoky očeni texnicky (Brno)

1969-04-15 Fakulta texnologická

detašované pracoviště SVŠT v Bratislavě při n. p. Svit, které bylo v roce 1963 převedeno pod Strojní fakultu VUT v Brně

1995  Fakulta menežmento a ekonomike

2002 Fakulta multimediálnix komunikaci

Slovensky Záhoři

Bratislava

2002- fakulta

Polesi/Lesni čtvrť

Kremže

Dunajská univerzita

2002- fakulta

Pedagogická akademia Svatohypolitské diecéze

2002- fakulta

Vinná čtvrť                                               

Vídeň

Univerzita Vídeň

2002-   Fakulta hospodářskéx věd a informatike

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik (Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Inst f Betriebswirtschaftslehre, 21. Bez, Brünner Str. 72 1210

01 4277-37901

 

 

FAX

01 4277-9379

 

)

Litomyšl

Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.